Obči zbor Kluba ljubiteljev vozil Alfa Romeo v letu 2005

april 9, 2005 10:26 pop Napisal

Zapisnik občega zbora Kluba ljubiteljev vozil Alfa Romeo,
Sobota 2. 4. 2005, ob 15.30 uri, Derby bar, Hipodrom Stožice, Stožice 22, Ljubljana.

Obci Zbor 2005  Obci Zbor 2005  Obci Zbor 2005  Obci Zbor 2005


Dnevni red:


1. Otvoritev občnega zbora in poročilo predsednika
2. Izvolitev delovnega predsedstva – predsednik
3. Predstavitev poročil:


Izvršni odbor:
Gregor Ješe – Predsednik, Matjaž Lazar – Podpredsednik, Zoran Klančnik – Sekretar (Športni), Blaž Oberč – Blagajnik
Nadzornega odbora:
Primož Kovačič – Predsednik, Darko Radulovič – član, Darko Todorovič – član,
Disciplinske komisije:
Blaž Oberč – Predsednik, Primož Kovačič – član, Zoran Klančnik – član
Poročilo o finančnem poslovanju:
Blaž Oberč – Blagajnik
Potrditev zaključnega računa, navzoči potrdijo trenutno stanje


4. Razprava po poročilih
5. Izvolitev novega:
Izvršnega odbora: Matjaž Lazar – predsednik, Darko Radulovič – podpredsednik, Teodor Horvat – tajnik, Uroš Mernik – štajerska sekcija, Gorazd Trček  – PR , Blaž Oberč – blagajnik
Nadzornega odbora: Grega Ješe, Primož Kovačič, Matevž Malik
Disciplinske komisije:Anže Galli, Aleš Golob, Primož Pincolič
Potrditev navzočih z dvigom rok6. Razrešitev izvršnega odbora
7. Letni program


V letu 2005 so načrtovana naslednja velika srečanja:
Toti rejli št. 2
Dan Alf na Mobikrogu,
Prednovoletna zabava
Manjše akcije se bodo izvajale po predhodnem dogovoru


8. Èlanarine in sponzorji
Podan je predlog da se novim članom zaračunava vpisnina v vrednosti 2000 sit, članarina ostane ista 5000 sit


9. Vprašanja in pobude, razno
Igor Dekleva sprejet kot častni član in za leto 2005 in oproščen članarinePOROÈILO O DELU ALFA KLUBA ZA LETO 2004


Delo se je v letu 2004 začelo v Marcu, ko smo v Klubu 300 organizirali prvi občni zbor. Na njemu so se tudi potrdile funkcije vsem članom IO, NO ter DK, ki so ta dela opravljali kot vršitelji dolžnosti. Prve seje IO so potekale v kletnih prostorih podjetja AGT. Že takrat, kot je tudi danes se je pojavljala prostorska stiska. To pa nas ni oviralo za pripravo velikih projektov. Naslednje seje so se vodile na raznih mestih, večinoma v gostinskih prostorih.  Takoj na začetku delovnega leta smo pričeli z izdelavo logotipa, ki se je potem začel pojavljati na klubskih oblačilih. S tem se je porajalo kar nekaj težav, saj smo se odločili, da bomo dali več na kvaliteto, kot na ceno.


V začetku Maja nam je uspel projekt AŠ2005. Takrat smo postali polnopravni člani te krovne avtomobilske organizacije. To nam je dalo tudi možnost, da smo več energije preusmerili v prireditev Alfa kluba 25.6.2004. Le ta se je zaradi več razlogov kasneje prestavila iz prvotne lokacije, ter se združila z neko drugo prireditvijo, tako da akcija kot sama ni dosegla svojega namena in s tem tudi uspeha. V tem času smo uspeli narediti tudi že prve izkaznice, nalepke ter klubska
oblačila. Le ta so se tudi začela pošiljat članom. Kar nekaj podjetij je tudi podpisalo pogodbe za ugodnosti za naše člane.


V poletnem času je vedno večje zanimanje na Štajerskem delu Slovenije privedlo do srečanja na Pohorju, ki se ga je udeležilo lepo število članov. Tam so se tudi že začele porajat ideje o izvedbi Turističnega rejlija. Le ta je bil v Septemberskem mesecu tudi izpeljan. Akcija je uspela v vsakem pogledu. Konec leta je v.d. Predsednika prevzel podpredsednik društva Lazar Matjaž. Gledano v celoti mislim, da je bilo to leto, kot prvo leto našega delovanja, zelo uspešno. Dosegli smo zastavljen cilj in to je bil postaviti temelje za dobro delo naprej.
V novo leto bomo tako odšli z 58 člani ter že v naprej pripravljenimi logističnimi koraki za akcije. Prav tako je sedaj utečen proces včlanjevanja novih članov.Predsednik društva
Gregor Ješe


Poročilo v.d. predsednika:


Neplačanih članarin, katerim so bile poslane položnice je za leto 2004 ostalo 30


Pridobili smo: 10 partnerjev
De Vito, Vitomir Jankovec, naš glavni partner
A Cosmos
Avto Plus koper
Radio Vili
Avtohiša Petrovčič
Alfa Strajnar
AGT Računalniška oprema
Car Invent
Beno
Vargalant d.o.o.


Vizija:
– najprej poskrbeti za homogeno delovanje kluba in s tem vseh novo izvoljenih komisij, izvršnega odbora, nadzornega in disciplinskega.
– poskrbeti in urediti pravilnike oz. poslovnike delovanja na posameznih področjih delovanja kluba.
ter dosledno izvajanje zastavljenih aktivnosti


– glede na uspešno zaključeno leto 2004, se predvideva v tekočem letu med 80 in 100 člani in aktivna skrb za člane
ter pridobivanje novih preko povezave z starimi/novimi člani foruma, razno raznimi obveščanji itd,.


– bistveni poudarek dati predvsem klubski strani Alfa-klub.com ter forumu, to pomeni tekoče osveževanje z novicami,
o delovanju kluba predvsem pa na tem področju izoblikovati skupino, ki bo aktivno delovala, ter se občasno sestajala.
To pomeni večjo razpoznavnost kluba na slovenskem in mednarodnem prostoru, skozi skupno udeležbo na ostalih dogodkih ter višjim nivojem komuniciranja.


Poskrbite za kakršnekoli denarne donacije klubu, za bistveno lažje delovanje samega kluba
in poskrbite za dodatne partnerje kluba in omogočiti partnerjem dodatna oglaševanja na klubski strani.


v.d predsednik
Matjaž LazarFINANÈNO POROÈILO ALFA KLUBA ZA LETO 2004


V letu 2004 smo le delno izpolnili zastavljen plan. Èlanarin je bilo pobranih 58, kar je bilo predvideno. Žal nismo v tem letu uspeli pridobit nobenih donatorskih sredstev.
V tem pogledu nismo izpolnili ciljev zastavljenih na začetku leta. Prav tako nam od akcij ni uspelo zbrati nobenih dodatnih sredstev. Obe veliki akciji sta se izšle z pozitivno nulo.
Bilančno poročilo je bilo oddano, za kar smo namenili 20.000,00sit. Večino sredstev smo porabili za pripravo in proizvodnjo klubskih oblačil.


Prihodki v klubsko blagajno:
58×5000,00 članarine =290.000,00 SIT
2×150.000,00 za prireditve =300.000,00 SIT


Prihodki na tekoči račun: =486.510,00 SIT
Prihodki po blagajni (brez pologov) =103.490,00 SIT
SKUPAJ: =590.000,00 SIT


Odhodki:
Za prireditve: =188.000,00 SIT
Vrnjen denar klubom =112.000,00 SIT
Stroški za material in vezenje =202.741,00 SIT
Stroški bilančnega poročila =20.000,00 SIT
Stroški vodenja računa =12.499,00 SIT
SKUPAJ: =535.240,00 SIT


Stanje v blagajni: =40.500,00 SIT
Stanje na tekočem računu: =14.260,00 SIT


Blagajnik
Blaž OberčFINANÈNI PLAN ALFA KLUBA ZA 2005


PRIHODKI:
OD ÈLANOV (članarine) 590.000,00 SIT
OD PRIREDITEV 550.000,00 SIT
OD SPONZORJEV-ONATORJEV 100.000,00 SIT
RAZNI IZREDNI PRIHODKI 0,00 SIT


ODHODKI:
ZA DELO KLUBA 60.000,00 SIT
ZA PROPAGANDNI MATERIAL 60.000,00 SIT
ZA PRIPRAVO PRIOREDITEV 400.000,00 SIT
RAZNI IZREDNI ODHODKI 50.000,00 SIT


PREDVIDEN KONÈNI IZID 410.000,00 SIT


Blagajnik: Blaž Oberč


Občnega zbora se je udeležilo 25ljudi, od tega 22 aktivnih članov.


Verifikacija s podpisi: Gregor Ješe in Matevž Malik


Zapisnik vodil:
Blaž Oberč

Avtor:
Oberč Blaž
Vir:
Alfa Klub

Kategorije:Nekategorizirano